72642736-NNEjq

Regler

Regler

Anmälan
Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna.
Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften!
Lös Springtryggs tävlingsförsäkring (129 kr/år) 
http://springlfa.se/spring-trygg/ 


Den tävlande
-Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst fem timmar sammanhängande.
-Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.
-Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

Tävlingen
-De tävlande förflyttar sig med hjälp av markerad stig/väg, HUVUDDELEN AV BANAN GÅR LÄNGS MED SKÅNELEDEN OCH ÄR ORANGE MARKERAD. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs cykelstig, väg, strandkant, klippor och naturreservat.
-Obligatorisk utrustning, badmössa samt nummerväst, skall medföras. 
-De tävlande får ta emot energi/vätskedrycker av kamrater och tävlingsfunktionärer längs banan under tävlingen.
-Stora avvikelser från banan eller brister i den obligatoriska utrustningen kan leda till diskvalifikation. 
-Det finns en vätskestation vid Kattvik, en vid Hovs Hallar och en i Torkekov. 
-Sjukvårdsresurs kommer att finnas vid målgången och tillkallas via funktionärer eller tävlingsledningen.
-Starten sker genom masstart.
-Segrar gör det lag, när den sista av de två deltagarna, först passerar mållinjen i respektive klass.
-Pris till 1 an 2 an och 3 an i dam-herr och mix klass.
Utlottningspriser på nummervästen. Många utlottade priser så dröj kvar till prisutdelningen.

Utrustning
-Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från start till mål.

-Flythjälp som överstiger måtten 50 cm x 50 cm är inte tillåtna i tävlingen.
-Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna.
-Skor med metallspikar är inte tillåtna.
-Nummervästen som erhålls vid registreringen skall bäras under hela tävlingen samt simmössan på huvudet under alla simmoment.
Återlämnas vid målet för att spara på jordens resurser!

Tidtagning
-Tidtagningen startar på gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets sista medlem har passerat mållinjen. Varje tävlande lag har under loppet ett tidtagningschip som fästes på ankeln. Chipet ska vara fäst under hela loppet och återlämnas efter målgång. Vid förlust av chip finns risk att exakt tid inte kan ges. 
-Officiell resultatlista presenteras på hemsidan.
-En maxtid kommer att sättas till 5 tim
-De som ej passerat brytpunkten, Hovs Hallar, på banan kl.14.00 får ej fortsätta tävlingen. 

Ansvar
-Den tävlande deltar i Torekov swimrun på egen risk.
-Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.
-Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande som råkat i nöd.
-Tävlande och funktionärer skall visa hänsyn till ortsbefolkning, markägare och betesdjur.
-Grindar skall stängas efter passage.
-Tävlande skall följa funktionär/tävlingsledningens uppmaningar och eventuella tillrättavisningar.
-Om en i laget bryter/skadar sig då bryter team kompisen också. Med andra ord ingen springer eller simmar själv. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning till funktionär som i sin tur meddelar tävlingsledningen.  Funktionär hjälper till med transport tillbaka till start och målområde för avregistrering vid målgång. Chip och nummerväst ska lämnas tillbaka.

-Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet.

-Dopning enligt Svenska RF, är förbjuden i alla former.

Säkerhet
-Tävling sker i par (med max tio meters mellanrum under hela tävlingen av säkerhetsskäl)
-Alla lagmedlemmar måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten och inneha den fysiska förmågan att tävla minst 5 timmar sammanhängande.
-Tävlande deltar i Torekov swimrun helt på egen risk. Arrangören  kan ej hållas ansvarig för ev. olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.
-De tävlande inom laget ansvar för varandras säkerhet.
-Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler.

Force Majeure/Oförutsedd händelse
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in eller avbryta tävlingen utan krav på återbetalning av startavgiften vid sådan händelse som tävlingsledningen inte kunnat förutse eller påverka och som utger en risk för de tävlandes säkerhet och hälsa.